Καλωσορίσατε στην Family Foods EcoCare!

Οι παρακάτω όροι και συμφωνίες ορίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου Family Foods SRL, στη διεύθυνση ecocare.com.gr.

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό θεωρούμε ότι έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε Family Foods ecocare αν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στη σελίδα αυτή.

Οι ακόλουθη ορολογία εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στη Δήλωση Απόρρητου και την Ανακοίνωση αποποίησης ευθύνης και όλες τις Αποδοχές: «Πελάτης», «Εσείς» και «Σας» αναφέρεται σε σας, το πρόσωπο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς», «Μας» αναφέρεται στην Εταιρεία μας. «Μέρος», «Μέρη» ή «Εμείς» αναφέρεται στον Πελάτη και σε μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και το αντάλλαγμα της πληρωμής για την υποστήριξή μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για το ρητό σκοπό της κάλυψης των αναγκών του Πελάτη σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ολλανδίας. Κάθε χρήση της άνω αναφερόμενης ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, με ή χωρίς κεφαλαία ή και στον αρσενικό ή θηλυκό θα θεωρείται εναλλάξιμη και θα αναφέρεται στην ίδια λέξη.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στο Family Foods ecocare, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απόρρητου της Family Foods SRL.

Οι περισσότεροι αλληλεπιδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να ανακτήσουν τα στοιχεία των χρηστών σε κάθε τους επίσκεψη. Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να επιτρέπει τη λειτουργία κάποιων ενοτήτων του και να διευκολύνει τους επισκέπτες του ιστότοπου. Κάποιοι από τους συνεργάτες μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός αν ορίζεται αλλιώς, η Family Foods SRL ή και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα υλικά στο Family Foods ecocare. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επιφυλασσόμενα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω Family Foods ecocare για προσωπική σας χρήση στο πλαίσιο των περιορισμών που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Να αναδημοσιεύσετε υλικά από το Family Foods ecocare
 • Να πωλήσετε, εκμισθώσετε ή παραχωρήσετε άδεια περεταίρω εκμετάλλευσης υλικών από το Family Foods ecocare
 • Να αναπαράγετε ή αντιγράψετε υλικά από το Family Foods ecocare
 • Να αναδιανέμετε περιεχόμενο από το Family Foods ecocare

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει από σήμερα.

Μέρη του ιστότοπου αυτού παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αναρτούν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Family Foods SRL δε φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή εξετάζει τα σχόλια πριν την ανάρτησή τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Family Foods SRL, των πρακτόρων και των συνδεδεμένων οντοτήτων της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του προσώπου που τα αναρτά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Family Foods SRL δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για κάθε ευθύνη, ζημιά ή δαπάνη που τυχόν προκληθεί λόγω χρήσης ή και ανάρτησης ή και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η Family Foods SRL επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί κάθε Σχόλιο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, προσβλητικό ή που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Με την παρούσα εγγυάστε και δηλώνεται ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε Σχόλια στον ιστότοπό μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για να το κάνετε αυτό,
 • Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά σήματα τρίτου
 • Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό το οποίο αποτελεί μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
 • Τα Σχόλια δε θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή για την παρουσίαση εμπορικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με την παρούσα χορηγείτε στη Family Foods SRL μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης χρήσης από άλλων, αναπαραγωγής και επεξεργασίας οποιονδήποτε σχόλιών σας υπό οποιαδήποτε μορφή, μορφότυπο ή μέσο.

Υπερσυνδέσεις προς το περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν συνδεθούν στον Ιστότοπό μας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας:

 • Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Οργανισμοί ειδήσεων
 • Οι διανομείς επιγραμμικών καταλόγων μπορούν να παρέχουν συνδέσεις προς τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλους Ιστότοπους ή άλλες επιχειρήσεις καταλόγου και
 • Επιχειρήσεις διαπιστευμένες σε επίπεδο συστήματος, εκτός από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικά εμπορικά συγκροτήματα και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής χρημάτων, που δεν επιτρέπεται να παρέχουν συνδέσεις στον Ιστότοπό μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρέχουν συνδέσεις προς την αρχική σελίδα μας, τα δημοσιεύματά μας ή σε άλλες πληροφορίες του Ιστότοπου εφόσον η σύνδεση: (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητική, (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του μέρους που παρέχει τη σύνδεση και των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει με το πλαίσιο του ιστότοπου του μέρους που παρέχει τη σύνδεση.

Μπορούμε να λάβουμε υπόψη και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα συνδέσεων από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • γνωστές πηγές πληροφοριών για καταναλωτές ή και επιχειρήσεις
 • ιστότοποι κοινοτήτων dot.com
 • σύλλογοι ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • διανομείς διαδικτυακών καταλόγων
 • διαδικτυακές πύλες
 • εταιρείες λογιστικής, νομικής και παροχής συμβουλών και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από τους οργανισμούς αυτούς αν αποφασίσουμε οτι: (α) η σύνδεση δε δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για μας ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας, (β) ο οργανισμός δεν εμφανίζει αρνητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το ιστορικό μας, (γ) το όφελος για μας από την ορατότητα της υπερσύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία της Family Foods SRL και (δ) η σύνδεση εντάσσεται στο πλαίσιο των πηγών γενικής πληροφόρησης.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρέχουν συνδέσεις προς την αρχική σελίδα μας εφόσον η σύνδεση: (α) δεν είναι παραπλανητική με κανέναν τρόπο, (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του μέρους που παρέχει τη σύνδεση και των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει με το πλαίσιο του ιστότοπου του μέρους που παρέχει τη σύνδεση.

Αν είστε κάποιος από τους οργανισμούς εκ της άνω παραγράφου 2 και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αποστέλλοντάς ένα e-mail στην Family Foods SRL. Παρακαλούμε να συμπεριλαμβάνετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το URL του ιστότοπού σας, έναν κατάλογο με τα URLs τα οποία προτίθεστε να συνδέσετε στον Ιστότοπό μας, και μία λίστα των URLs του ιστότοπού μας στα οποία θα θέλατε να παρέχετε σύνδεση. Θα σας απαντήσουμε σε 2-3 εβδομάδες.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν υπερσυνδέσεις στον Ιστότοπό μας ως ακολούθως:

 • Με τη χρήση του εταιρικού ονόματός μας ή
 • Με τη χρήση του URL στο οποίο παρέχεται η σύνδεση ή
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του Ιστότοπού μας στον οποίο παρέχεται μια σύνδεση που έχει νόημα με το πλαίσιο και τη μορφή περιεχομένου του ιστότοπου του μέρους που συνδέεται.

Δε θα επιτρέπεται καμία χρήση του λογότυπου της Family Foods SRL ή κάθε άλλης εικόνας χωρίς την ύπαρξη μιας συμφωνίας άδειας εμπορικού σήματος.

iFrames

Χωρίς την προηγούμενη έγκριση και έγγραφη συγκατάθεση, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια στις ιστοσελίδες μας που να αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του Ιστότοπού μας.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Δε θα ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε ενάντια σε κάθε αξίωση που εγείρεται στον Ιστότοπό σας. Δε επιτρέπεται να εμφανίζεται καμία σύνδεση σε οποιοδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευτεί ως δυσφημιστική, άσεμνη ή εγκληματική ή που παραβιάζει ή συνηγορεί την παραβίαση κάθε δικαιώματος τρίτων.

Το απόρρητό σας

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απόρρητου

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαιτήσουμε όπως αφαιρέσετε κάθε σύνδεση ή κάποια συγκεκριμένη σύνδεση προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε να αφαιρέσετε αμέσως κάθε σύνδεση προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήσεως. Επίσης επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής συνδέσεων, οποιαδήποτε στιγμή. Συνεχίζοντας να παρέχετε συνδέσεις προς τον Ιστότοπό μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσεων από τον ιστότοπό μας

Αν βρείτε ότι οποιαδήποτε σύνδεση στον Ιστότοπό μας είναι προσβλητική για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε σχετικά, ανά πάσα στιγμή. Θα λάβουμε υπόψη τα αιτήματα αφαίρεσης συνδέσεων αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο αυτό είναι ορθές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Επίσης δεν δεσμευόμαστε ότι ο ιστότοπος θα παραμένει προσβάσιμος ή ότι το υλικό του ιστότοπου θα διατηρηθεί ενήμερο.

Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, αποκλείουμε κάθε δήλωση, εγγύηση και όρο που αφορά τον ιστότοπό μας και τη χρήση του ιστότοπου αυτού. Τίποτα από την παρούσα αποποίηση ευθύνης:

 • δε θα περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή τη δική σας περί θανάτου ή τραυματισμού,
 • δε θα περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή ψευδείς δηλώσεις
 • δε θα περιορίζει την ευθύνη μας ή τη δική σας με κανέναν μη επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και
 • δε θα αποκλείει καμία ευθύνη μας ή δική σας που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που καθορίζονται στην Ενότητα αυτή και αλλού σε αυτή την αποποίηση ευθύνης: (α) υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που προκύπτουν βάσει της αποποίησης, ακόμα και τις ευθύνες που προκύπτουν εκ συμβάσεως, δόλου ή εκ της παραβίασης μιας νόμιμης υποχρέωσης.

Όσο ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δε ευθυνόμαστε για καμία ζημιά ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης.